Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Το έργο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
'Restoration and Management of Oroklini Lake SPA (CY6000010) in Larnaka, Cyprus' / LIFE10 NAT CY 000716

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικό ποσό: € 797.070
50% συν-χρηματοδότηση από ΕΕ (€ 398.535)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 01/01/2012  -  31/12/2014

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Συντονιστής δικαιούχος: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Συμπράττοντες δικαιούχοι:
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης