Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Προπαρασκευαστικές Δράσεις

  1. Εργαστήρι για τη μεθοδολογία των Ευνοϊκών Τιμών Διατήρησης (FRVs). Για να εξακριβωθεί αν τα είδη ή η περιοχή βρίσκεται σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης πρέπει να καθοριστούν οι τιμές ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης.
  2. Αναφορά για τα FRVs της λίμνης Ορόκλινης και για σημαντικά είδη η οποία θα χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια αρχή για τα πουλιά που είναι το Ταμείο Θήρας.
  3. Οριοθέτηση της λίμνης και καθορισμός ισοϋψών για σκοπούς περίφραξης και παροχή δεδομένων για υδρολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης.
  4. Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης και παραγωγή υδρολογικής μελέτης.
  5. Παραγωγή σχεδίου δράσης (Action Plan) για τη λίμνη Ορόκλινης που θα περιγράφει τα μέτρα διαχείρισης που χρειάζονται ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης της λίμνης σε σχέση με τα είδη καθορισμού αλλά και με το διαχειριστικό σχέδιο  για τον ΤΚΣ. Το Action Plan θα υιοθετηθεί από την αρμόδια αρχή.
  6. Κατοχύρωση άδειας περίφραξης της λίμνης.
  7. Μελέτη για την επίδραση θηρευτών στα είδη καθορισμού.