Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα

Η Πελλοκατερίνα Vanellus  spinosus αποτελεί το ένα από τα δύο είδη καθορισμού της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της λίμνης Ορόκλινης. Η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί μία από τις 5 πιο σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής για το είδος παγκύπρια.

Περιγραφή είδους:

Η Πελλοκατερίνα είναι μεταναστευτικό είδος που φωλιάζει και περαστικός επισκέπτης αν και τα τελευταία χρόνια αρκετά πουλιά ξεχειμωνιάζουν. Έχει μήκος 25-28 εκ. (μικρότερη από τον Καλαμοκανά) και ανήκει και αυτή στα παρυδάτια πουλιά. Συχνάζει σε περιοχές με γυμνό έδαφος ή με χαμηλή βλάστηση κοντά στο νερό. Τρέφεται κυρίως με έντομα και φωλιάζει στο έδαφος. Είναι αφρικανικό είδος και σπάνιο στην Ευρώπη ενώ από της χώρες της ΕΕ φωλιάζει μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Κύπρο συγκεντρώνεται στα κεντρικά, νοτιοανατολικά και ανατολικά του νησιού.

Δύσκολα μπορεί να μπερδέψει κανείς την Πελλοκατερίνα με άλλο πουλί. Τα ενήλικα έχουν στο πάνω μέρος τους ανοικτό καφέ, ένα χαρακτηριστικό μεγάλο λευκό μπάλωμα στο μάγουλο, μαύρο κεφάλι και μαύρο στήθος, πλευρά και ουρά. Το ράμφος είναι επίσης μαύρο ενώ τα πόδια της είναι σκούρα γκρίζα

Η Πελλοκατερίνα είναι ένα αρκετά θορυβώδες πουλί ενώ το κάλεσμά της θυμίζει κάπως αυτό του Καλαμοκαννά.

Καθεστώς διατήρησης:

Η Πελλοκατερίνα ανήκει στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά (2009/147/ΕΕ). Σύμφωνα με το IUCN (World Conservation Union) το είδος αυτό θεωρείται τρωτό (Vulnerable) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ο πληθυσμός της Πελλοκατερίνας στην Κύπρο είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν της Ελλάδας και εκτιμάται ότι γύρω στα 40 – 60 ζευγάρια το χρόνο φωλιάζουν στο νησί. Έτσι, διαφυλάσσοντας τον πληθυσμό της Πελλοκατερίνας στην Κύπρο συμβάλλουμε στη σημασία της Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το είδος αυτό. Στη λίμνη Ορόκλινης καταγράφονται περίπου 10 φωλεάζοντα  ζευγάρια το χρόνο. Άλλες περιοχές της Κύπρου που φωλιάζει το είδος είναι η λίμνη Παραλιμνίου, το φράγμα της Άχνας, ο υδροβιότοπος της Αραδίππου, αλυκές Λάρνακας και Μια Μηλιά.

Η πρόσφατη παγκύπριας κλίμακας καταγραφή (2007-2009) κατέδειξε πληθυσμό > 200 ατόμων (σε 10 υγρότοπους κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση) ενώ 50 άτομα ξεχειμώνιασαν.  Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός υπολογίστηκε στα 59-65 ζεύγη (σε 15 περιοχές).

Το έργο LIFE Ορόκλινη, μέσω της διαχείρισης της λίμνης και μέσω της επίτευξης του ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης του είδους όχι μόνο θα καταφέρει να διατηρήσει τον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους στην Κύπρο αλλά ταυτόχρονα διαφυλάσσει πάνω από τον μισό πληθυσμό του είδους αυτού στην Ευρώπη.