Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Παραδοτέα

Αναφορά από το εργαστήρι για τον καθορισμό των Τιμών Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης (FRVs) (Η πλήρης αναφορά είναι διαθέσιμη στα αγγλικά μόνο. Την περίληψη στα ελληνικά μπορείτε να τη βρείτε εδώ)

- Ενημερωτικές πινακίδες για το έργο

 - Υδρολογική μελέτη για τη λίμνη Ορόκλινης (Η πλήρης αναφορά είναι διαθέσιμη στα αγγλικά μόνο. Τη συνοπτική παρουσίαση της υδρολογικής μελέτης στα ελληνικά μπορείτε να τη βρείτε εδώ

- Ιχθυολογική μελέτη για τη Λίμνη Ορόκλινης (διαθέσιμη στα αγγλικά μόνο - περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά)


Ανάλυση των πιέσεων εντός της περιοχής της λεκάνης απορροής που επηρεάζουν την ποιότητα της επιφανειακής απορροής προς τη Λίμνη Ορόκλινης (διαθέσιμη στα αγγλικά μόνο, περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά)

 

- Αναφορά για τις Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης (FRVs). Η πλήρης αναφορά βρίσκεται στα αγγλικά εδώ, ενώ  στα ελληνικά σε εκλαϊκευμένη μορφή βρίσκεται εδώ. 

- Ενημερωτικό φυλλάδιο έργου

 

- Αυτοκόλλητο έργου

 - Βίντεο (Ντοκιμαντέρ) για τη λίμνη Ορόκλινης

 

- Φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες απο τη λίμνη Ορόκλινης - ΔΕΙΓΜΑ

 

-Εκπαιδευτικό πακέτο για σχολεία. Το εκπαιδευτικό πακέτο για τη λίμνη Ορόκλινης αποτελείται από 2 ενότητες ενώ η κάθε ενότητα περιλαμβάνει αρκετά επιμέρους στοιχεία. 

ENOTHTA A' 

- Παιχνίδι μνήμης: Κάρτες & Οδηγίες

- Παραμύθι 'Η Λίμνη'

Παρουσίαση (ppt) Η λίμνη Ορόκλινης

- Τηλεπαιχνίδι γνώσεων: Παρουσίαση - Κάρτες Ερωτήσεων - Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ Β'

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Λίμνη Ορόκλινης - Εκπαιδευτικές Προτάσεις για τη Δημοτική Εκπαίδευση

 

-Πρωτόκολλο Διαχείρισης Νερού λίμνης

 

-Μελέτη επίδρασης θηρευτών (περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά)

 

 -Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για τα πουλιά της λίμνης Ορόκλινης

 

-Πρωτόκολλο Παρακολούθησης (διαθέσιμο στα αγγλικά μόνο, περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά)

 

Ενημερωτικές πινακίδες [Χάρτης περιοχής, Ήξερες ότι;, Το θαύμα της αποδημίας, Η Λίμνη Ορόκλινης μέσα από το πέρασμα του χρόνου, Ποια πουλιά μπορεί να δείτε εδώ]

    

 

Συνοπτική παρουσίαση του έργου (layman's report)

Φυλλάδιο επισκεπτών Λίμνης Ορόκλινης

 

Σχέδιο Διατήρησης για μετά το έργο LIFE, (after LIFE Conservation Plan)

LIFE Oroklini - Τελική αναφορά (τεχνικό μέρος μόνο)