Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Οι Εταίροι του Έργου

Oι δικαιούχοι του έργου ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης’ ήταν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ως επικεφαλής εταίρος, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου ως συντονιστής, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης.

Η εμπλοκή των πέντε συγκεκριμένων εταίρων που προϋποθέτει το ίδιο το έργο, συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της λίμνης της Ορόκλινης αλλά και στην υποστήριξη του έργου από την τοπική κοινότητα.