Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τη συντονίστρια του έργου:

Μέλπω Αποστολίδου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: melpo.apostolidouATbirdlifecyprus.org.cy
Τηλ.: (+357) 22 455 072
Φαξ: (+357) 22 455 073
Ιστοσελίδα: www.birdlifecyprus.org 

Γνωρίστε τη βασική ομάδα που ασχολείται με την καθημερινή διαχείριση του έργου LIFE Ορόκλινη:

Διευθυντής Έργου

Νίκος Κασίνης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lemesos.thiraATcytanet.com.cy
Τηλ.: (+357) 25 351614
Φαξ: (+357) 25 351617
Ιστοσελίδα 


Κύρια Συντονίστρια Έργου

Κλαίρη Παπάζογλου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: clairie.papazoglouATbirdlifecyprus.org
Τηλ.: (+357) 22 455 072
Φαξ: (+357) 22 455 073
Ιστοσελίδα

 

Συντονίστρια Έργου

Μέλπω Αποστολίδου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: melpo.apostolidouATbirdlifecyprus.org.cy
Τηλ.: (+357) 22 455 072
Φαξ: (+357) 22 455 073
Ιστοσελίδα


Λειτουργός Έργου

Μαρίνα Ξενοφώντος, Τμήμα Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mxenophontosATenvironment.moa.gov.cy
Τηλ.: (+357) 22 408917
Φαξ: (+357) 22 774945
Ιστοσελίδα

Λειτουργός Έργου

Μηνάς Παπαδόπουλος, Τμήμα Δασών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mpapadopoulosATfd.moa.gov.cy
Τηλ.: (+357) 22 805528
Φαξ: (+357) 22 781419
Ιστοσελίδα

Λειτουργός Έργου

Αντρέας Θεοδοσίου, Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: voroarm1ATcytanet.com.cy
Τηλ.: (+357) 24 644744
Φαξ: (+357) 24 645180
Ιστοσελίδα