Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Δράσεις

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου αντιμετώπισαν τους παράγοντες που απειλούσαν τη λίμνη Ορόκλινης. Οι κύριες απειλές που αντιμετώπιζε η λίμνη πριν την έναρξη του έργου LIFE Oroklini ήταν η έντονη όχληση από ανθρώπους, έλλειψη διαχείρισης του νερού της λίμνης, τα ξενικά εισβλητικά είδη (ακακίες) καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία της λίμνης και την ανάγκη προστασίας της.

Επιλέξτε κατηγορίες δράσεων από το μενού στα δεξιά για να δείτε όλες τς δράσεις του έργου.