Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Δράσεις Προστασίας

  1. Περίφραξη της κρατικής γης της λίμνης ώστε να μειωθεί η όχληση και η είσοδος ατόμων και οχημάτων.
  2. Απομάκρυνση υλικού που χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει μέρος της περιοχής της λίμνης για τη λειτουργία παζαριού, αποκατάσταση της περιοχής και τοπιοτέχνηση.
  3. Έργα διαχείρισης νερού (ενίσχυση φράγματος, αντλίες κτλ) που θα ελέγχουν τη ροή και τον όγκο του νερού στη λίμνη ώστε να μην αποξηραίνεται αλλά και τοπιοτέχνηση ώστε να εξασφαλισθούν χώροι φωλεοποίησης.
  4. Απομάκρυνση ξενικών εισβλητικών ειδών Αcacia bushes και Atriplexsemibaccata.
  5. Φύτευση τοπικών ειδών δέντρων και θάμνων ( κυρίως Tamarix)- δημιουργία θέσεων φωλεοποίησης για άλλα είδη και κάλυψη από το δρόμο. Επίσης φύτευση άλλων αλοφυτικών ειδών ( π.χ Salicornia) στην περιοχή που θα αποκατασταθεί.