Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Δράσεις Παρακολούθησης Έργου

  1. Διαχείριση και συντονισμός έργου- σύσταση συντονιστικής ομάδας, σύσταση συντονιστικής επιτροπής έργου, πρόσληψη προσωπικού.
  2. Παρακολούθηση του έργου μέσω παρακολούθησης των δράσεων. Επίσης χρησιμοποιώντας δείκτες όπως αριθμός πουλιών, στάθμη του νερού, έλεγχος περίφραξης, καταγραφή ξενικών ειδών, αριθμός ατόμων που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις κτλ.
  3. Δικτύωση με άλλα έργα-εργαστήρι και συνεχή επικοινωνία.
  4. Οικονομικός έλεγχος έργου.
  5. "After-LIFE Conservation Plan” .