Εργαστήρι για τον καθορισμό ευνοϊκών τιμών διατήρησης για τα σημαντικά είδη της λίμνης Ορόκλινης - Ιούνιος '12

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου –ως εταίρος υπεύθυνος για την υλοποίηση αυτής της δράσης- διοργάνωσε ένα διήμερο εργαστήρι με θέμα τη μεθοδολογία υπολογισμού των ευνοϊκών τιμών διατήρησης (τα λεγόμενα Favourable Reference Values, FRVs) για τα πουλιά. Στόχος του εργαστηριού ήταν η εξέταση διάφορων μεθοδολογιών που θα συμβάλουν στον καθορισμού ενός ξεκάθαρου στόχου με την έννοια των ευνοϊκών τιμών διατήρησης έτσι ώστε να επιτευχθεί το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης της λίμνης Ορόκλινης. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης’ και επικεντρώθηκε στα είδη καθορισμού της λίμνης Ορόκλινης.

Συμμετέχοντες στο εργαστήρι ήταν προσκεκλημένοι από εταίρους του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου (BirdLife International, BirdLife Italy and BirdLife Greece), λειτουργούς του έργου και αρμόδιες αρχές της Κύπρου (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών) και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Το εργαστήρι φιλοξενήθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου Lordos Beach Hotel στις 21 & 22 Ιουνίου 2012.  Το εργαστήρι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους συμμετέχοντες και έθεσε τη σωστή βάση ώστε οι εταίροι του έργου να αρχίσουν να εργάζονται στοχευμένα για την επίτευξη του στόχου του έργου LIFE Ορόκλινη – η Ζώνη Ειδικής Προστασίας της λίμνης Ορόκλινης να φτάσει σε Ευνοϊκό Καθεστώς Διατήρησης.

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων μεθοδολογιών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και αποφάσισαν ότι ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος, που είναι άλλωστε υπεύθυνος για αυτή τη δράση, θα εφαρμόσει κάποια μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη την κατανομή των ειδών, την οικολογία των ειδών και τα διαθέσιμα δεδομένα, όπως έγινε και στην Ιταλία.

Η αναφορά από το εργαστήρι θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα είναι διαθέσιμη εδώ στην ιστοσελίδα του έργου στην κατηγορία ‘Παραδοτέα’. Για να δείτε το πρόγραμμα του εργαστηρίου πατήστε εδώ, (στα αγγλικά μόνο).

Τέλος, η αναφορά για τις Ευνοϊκές Τιμές Διατήρησης για τα σημαντικά είδη της λίμνης Ορόκλινης αποτελεί δράση του έργου και θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2012.

Περισσότερες φωτογραφίες από το εργαστήρι μπορείτε να βρείτε εδώ.

< Τελευταία Νέα