Ολοκληρώνοντας το έργο LIFE Oroklini - Δεκέμβριος 2014

Το 2014 ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για τους εταίρους του έργου LIFE Oroklini, καθώς το έργο διένυε την τελευταία χρονιά υλοποίησής του. Η επίσημη λήξη του έργου ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ μερικές ακόμα δράσεις θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.
 
Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου (2015) ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου θα έχει ετοιμάσει μια συνοπτική παρουσίαση για το έργο (layman’s report) στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιγράφει το έργο και τα κύρια αποτελέσματά του. Μια άλλη έκδοση που ετοιμάζει ο Πτηνολογικός είναι ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τους επισκέπτες της Λίμνης Ορόκλινης που θα περιέχει πληροφορίες και χάρτη της Λίμνης, τι να αναμένει να δει ένας επισκέπτης εκεί, καθώς και άλλες φυσικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκδοση για την προώθηση της Λίμνης που θα διανεμηθεί σε στρατηγικά σημεία για την προσέλκυση τουριστών στον υγρότοπο. Επιπλέον, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας – ο επικεφαλής εταίρος του έργου- θα ετοιμάσει ένα Πρωτόκολλο Παρακολούθησης και ένα Σχέδιο Διατήρησης για μετά το έργο LIFE, (after-LIFE Conservation Plan). Αργότερα, το 2015, όταν οι συνθήκες στη Λίμνη το επιτρέψουν, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θα τοποθετήσει αντανακλαστική σήμανση στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια που διασχίζουν τον υγρότοπο για μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πουλιών.
 
Τι επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2014:
Κατά τη διάρκεια του 2014, ολοκληρώθηκαν αρκετές μελέτες και εκθέσεις για τη Λίμνη Ορόκλινης, όπως Ιχθυολογική μελέτη, μελέτη ανάλυσης των πιέσεων εντός της περιοχής της λεκάνης απορροής που επηρεάζουν την ποιότητα της επιφανειακής απορροής προς τη Λίμνη Ορόκλινης, αναφορά για τις Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης σε εκλαϊκευμένη μορφή στα ελληνικά, αναφορά για τη θήρευση και Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει διαχειριστικές δράσεις για την επίτευξη ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τη Λίμνη Ορόκλινης. 
Το 2014, ολοκληρώθηκαν όλες οι δράσεις προστασίας και διατήρησης στο πεδίο. Αυτές περιλάμβαναν κάποια έργα υδρολογικής διαχείρισης, απομάκρυνση των ακακιών που επανεμφανίστηκαν στην περιοχή, καθώς και φύτευση κάποιων ακόμα δέντρων στο χώρο στάθμευσης γύρω από το Περίπτερο Ενημέρωσης. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή διάβασης πεζών στο δρόμο δίπλα από τη Λίμνη.
 
Οι δράσεις προστασίας έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται σε συνδυασμό με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το 2014 πραγματοποιήθηκαν πολλές τέτοιες δράσεις όπως η ανέγερση Περιπτέρου Ενημέρωσης με ενημερωτικό υλικό και επάνδρωσή του χώρου με Λειτουργό που υποδέχεται τους επισκέπτες, η ολοκλήρωση εκπαιδευτικού πακέτου για τη δημοτική εκπαίδευση και δύο εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και τέλος η διοργάνωση μιας ημερίδας ενημέρωσης για το κοινό. Τον τελευταίο χρόνο το Περίπτερο Ενημέρωσης υποδέχθηκε περισσότερους από 2000 επισκέπτες από τους οποίους οι 600 ήταν μαθητές.
Για σκοπούς δικτύωσης, το 2014 πραγματοποιήθηκαν δύο ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων. Το ένα ήταν στη Σλοβενία και το άλλο στο Tour du Valat, στη Γαλλία.
Τέλος, το 2014 ήταν η χρονιά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισκέφτηκε το έργο, δίνοντας στους εταίρους θετικά σχόλια για την εφαρμογή και τις επιτυχίες του έργου.
 
Περισσότερα για τις επιτυχίες του έργου καθώς και την συνοπτική παρουσίαση (layman’s report) του έργου που θα αναρτηθεί σύντομα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου εδώ. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης όλα τα παραδοτέα του έργου αλλά και πολλές φωτογραφίες από την υλοποίηση όλων των δράσεων.

< Τελευταία Νέα