Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται - Δεκέμβριος 2014

Στο εργαστήρι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini. Το εκπαιδευτικό υλικό «Εκπαιδευτικό υλικό για τη λίμνη της Ορόκλινης» απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού (6 – 12 ετών) και επιδιώκει την ενημέρωσή τους σχετικά με τη σημασία της Λίμνης Ορόκλινης, όπως επίσης και την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίησή τους σε γενικά θέματα διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο του πακέτου (παραμύθι, παιχνίδια και παιδαγωγικές προτάσεις) δημιουργήθηκε με γνώμονα την αξιοποίησή του στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, μέσα από τη διασύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη το οποίο εφαρμόζεται επίσημα στη Δημοτική Εκπαίδευση ως εργαλείο εφαρμογής σε μη-τυπικά περιβάλλοντα, με ειδικό πεδίο εφαρμογής τη Λίμνη της Ορόκλινης. 

Το εκπαιδευτικό πακέτο ετοιμάστηκε από τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick σε στενή συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου, στην ενότητα 'Παραδοτέα' εδώ.

< Τελευταία Νέα