Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επισκέπτεται το Tour du Valat στη Γαλλία - Νοέμβριος 2014

Λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας επισκέφθηκε το Tour du Valat στη Γαλλία με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και την απόκτηση γνώσεων στο θέμα αποκατάστασης και διαχείρισης υγροτόπων. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 - 25 Οκτωβρίου σε δύο έργα LIFE που υλοποιούνται στην περιοχή (LIFE+ ENVOLL και LIFE+ MCSalt) και ανάμεσα σε άλλες δράσεις περιλαμβάνουν δράσεις διαχείρισης για παρυδάτια πουλιά.

< Τελευταία Νέα