Πραγματοποίηση διαχειριστικών έργων στη λίμνη Ορόκλινης (22/09/2014 – 31/10/2014)

Στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE Oroklini, από τη Δευτέρα 22/09/2014, θα ξεκινήσουν έργα διαχείρισης στη λίμνη Ορόκλινης για τη βελτίωση συνθηκών φωλιάσματος για τα πουλιά της λίμνης.

Συγκεκριμένα:

  • Θα διεξαχθούν εργασίες για τον έλεγχο της στάθμης του νερού στη λίμνη. Τα έργα διαχείρισης νερού θα διασφαλίσουν επιθυμητά επίπεδα νερού κατά την κρίσιμη για τα πουλιά αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη).  Τα έργα αυτά δεν θα έχουν στόχο να αυξήσουν τη στάθμη αλλά να τη μειώνουν όταν χρειάζεται.
  • Θα απομακρυνθούν κάποια καλάμια από το βόρειο τμήμα της λίμνης. Τα καλάμια εξαπλώνονται γρήγορα και καταλαμβάνουν τους ιδανικούς χώρους για τα σημαντικά πουλιά της λίμνης.
  • Θα τοποθετηθεί πέρασμα για τα χέλια. Με αυτό τον τρόπο βοηθούμε τα χέλια να μεταναστεύσουν από τη θάλασσα προς τη λίμνη.
  • Θα δημιουργηθεί νησίδα -αν οι συνθήκες το επιτρέψουν- στο βόρειο τμήμα της λίμνης για να ευνοηθεί το φώλιασμα κάποιων σημαντικών ειδών.

Για τα έργα είναι απαραίτητη η παρουσία κάποιων βαρέων οχημάτων μέσα στη λίμνη και στόχος είναι τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος Οκτωβρίου (2014).

Υπεύθυνος για τα έργα είναι ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, μη κυβερνητικός οργανισμός για την προστασία των πουλιών και εταίρος με συντονιστικό ρόλο στο έργο LIFE, ενώ τα έργα θα παρακολουθούνται στενά από αρμόδιους λειτουργούς για να διασφαλιστεί ελάχιστη όχληση στα πουλιά.

Επικοινωνία: 22-455072, Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια έργου LIFE OrokliniΠτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

< Τελευταία Νέα