Επίσκεψη στη λίμνη Ορόκλινης;

Είστε σχολείο ή οργανωμένο σύνολο; Επικοινωνήστε με τη Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης στο τηλέφωνο 97 819636 για να διευθετήσετε την επίσκεψή σας στη λίμνη Ορόκλινης.

 

< Επόμενες Δραστηριότητες