Το περίπτερο ενημέρωσης της λίμνης Ορόκλινης ξεκίνησε τη λειτουργία του - Μάρτιος 2014

 

Από τις 17 Μαρτίου 2014, η λίμνη Ορόκλινης έχει το δικό της Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης ο οποίος θα έχει τη βάση του στο περίπτερο ενημέρωσης της λίμνης Ορόκλινης.

Η Λειτουργός που προσλήφθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, όπως προνοούσε το έργο LIFE Oroklini, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του περιπτέρου ενημέρωσης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χώρος αυτός να αποτελεί το κύριο σημείο στο οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τη λίμνη Ορόκλινης και την άγρια ζωή της, καθώς και για το έργο LIFE Oroklini. Η Λειτουργός θα έχει επίσης το ρόλο φύλακα για τη λίμνη και θα διεξάγει συχνούς ελέγχους στην περίμετρο της περιοχής.

Η λειτουργία του περιπτέρου ενημέρωσης είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα σχολεία και για άλλα ενδιαφερόμενα σύνολα να οργανώσουν επισκέψεις στη λίμνη Ορόκλινης, να δουν τα πουλιά από την πλατφόρμα παρατήρησης ύψους τριών μέτρων, να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό υγρότοπο και την άγρια ζωή που φιλοξενεί, αλλά και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα συντονίζει η Λειτουργός του Περιπτέρου Ενημέρωσης.

Ήδη, περισσότεροι από 200 μαθητές από διάφορα σχολεία έχουν επισκεφθεί τη λίμνη από την ημέρα λειτουργίας του και είχαν την τύχη να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και να κάνουν εξάσκηση στην πτηνοπαρατήρηση.

Οι ώρες λειτουργίας του περιπτέρου ενημέρωσης είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8:30 -11:30 και 14:00-14:45. Εντούτοις, ενδιαφερόμενα σύνολα και άτομα μπορούν να διευθετήσουν επισκέψεις και εκτός των ωρών λειτουργίας κατόπιν συνεννόησης με τη Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης, κα Μαργαρίτα Αγαθοκλέους στο τηλέφωνο 97 819636.

Η Λειτουργός Περιπτέρου Ενημέρωσης  θα εργοδοτείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης μέχρι το τέλος του έργου LIFE Oroklini, το Δεκέμβριο 2014.

< Τελευταία Νέα