Θέση εργασίας - Λειτουργός Περιπτέρου Ενημέρωσης Λίμνης Ορόκλινης - Φεβρουάριος 2014

Ο/Η Λειτουργός Περιπτέρου Ενημέρωσης θα είναι υπεύθυνος/η για τη λειτουργία του περιπτέρου ενημέρωσης στη Λίμνη Ορόκλινης με τέτοιο τρόπο ώστε το περίπτερο ενημέρωσης να αποτελεί το βασικό σημείο από όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τη λίμνη και τις δράσεις του έργου LIFEOroklini «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας λίμνη Ορόκλινης». Θα είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λίμνη Ορόκλινης και τη σημασία της για τη βιοποικιλότητα κυρίως μέσω επικοινωνίας με τους επισκέπτες της λίμνης, της οργάνωσης εκδηλώσεων αλλά και σχετική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Κοινοτικού Συμβουλίου και παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την επίβλεψη της λίμνης.

Για τυχόν πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.

< Τελευταία Νέα