Επίσκεψη εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης στο έργο LIFE Ορόκλινη - Απρίλιος '12

Η εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργου LIFE Ορόκλινη ταξίδεψε από την Αθήνα στην Κύπρο για να πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψή της στο έργο. Όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα LIFE, η εξωτερική ομάδα παρακολούθησης, που ρόλος της είναι να ελέγχει και να αξιολογεί την πρόοδο όλων των έργων LIFE εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επισκέπτεται το έργο μία φορά το χρόνο κατά την τριετή διάρκειά του. Στόχος αυτών των επισκέψεων είναι να ενημερώνεται η εξωτερική ομάδα για την πρόοδο του έργου και να παρέχει υποστήριξη όταν χρειάζεται.

Η πρώτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας για το έργο LIFE Ορόκλινη πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Απριλίου 2012. Στις 24 Απριλίου όλοι οι εταίροι του έργου (Ταμείο Θήρας, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών και Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης)  συναντήθηκαν με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης στα  κεντρικά γραφεία του Ταμείου Θήρας,  για να παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους και να ενημερώσουν την εξωτερική ομάδα για την πρόοδο των δράσεων μέχρι εκείνη τη μέρα και σε σύγκριση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αφού ενημερώθηκε για τα πιο πάνω, η εξωτερική ομάδα παρακολούθησης  παρουσίασε τις κοινές διατάξεις του προγράμματος LIFE και έλεγξε την οικονομική διαχείριση του έργου ώστε να βεβαιωθεί ότι όλα έχουν οργανωθεί σωστά και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος LIFE.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, στις 25 Απριλίου, ο Επικεφαλής του έργου LIFE Ορόκλινη  από το Ταμείο Θήρας και η Συντονίστρια του έργου από τον Πτηνολογικό, μαζί με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης, συναντήθηκαν με τον Γραμματέα και τον Αντιπρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης στα γραφεία του Συμβουλίου. Εκεί η εξωτερική ομάδα ενημερώθηκε για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Κοινοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια  του έργου. Στη συνέχεια, η εξωτερική ομάδα παρακολούθησης επισκέφθηκε την περιοχή υλοποίησης του έργου για να ενημερωθεί για τη σημασία της λίμνης και για την υφιστάμενη κατάστασή της, να δει τα πουλιά και ιδιαίτερα τα δύο είδη καθορισμού της λίμνης ως ΖΕΠ, τον Καλαμοκαννά και την Πελλοκατερίνα. Επίσης, η εξωτερική ομάδα είδε από κοντά τη λίμνη και τις τοποθεσίες όπου θα πραγματοποιηθούν οι διάφορες δράσεις του έργου, όπως το πιθανό σημείο ανέγερσης του κέντρου πληροφόρησης για το κοινό, την περιοχή που θα γίνει η περίφραξη της λίμνης, την περιοχή που υπάρχουν εισβλητικά ξενικά είδη, τις τοποθεσίες που θα εγκατασταθούν οι πινακίδες ενημέρωσης, το πιθανό σημείο ανέγερσης πτηνοπαρατηρητηρίου κ.ά.

Η διήμερη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας στο έργο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς πραγματοποιήθηκε σε αρχικό στάδιο της προόδου του έργου δίνοντας την ευκαιρία στους εταίρους του έργου να λύσουν απορίες και να επιβεβαιώσουν ότι όλες οι διαδικασίες για την ομαλή υλοποίηση του έργου έχουν πραγματοποιηθεί σωστά. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εξωτερική ομάδα παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη θετική εξέλιξη που είχε το θέμα με το παράνομο παζαράκι και ικανοποιήθηκε με την απομάκρυνσή του από την περιοχή της λίμνης.

< Τελευταία Νέα