Το νέο πρόσωπο της λίμνης Ορόκλινης - Δεκέμβριος '13

Με την ολοκλήρωση του 2013 ολοκληρώθηκαν ορισμένες από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου LIFE Oroklini για την προστασία και διατήρηση της λίμνης Ορόκλινης.

 

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έχει τοποθετήσει ξύλινη περίφραξη σε δύο σημεία της λίμνης που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα-βόρεια της λίμνης όπου στις αρχές του 2014 θα κατασκευαστεί και περίπτερο ενημέρωσης και νότια της λίμνης όπου μόλις κατασκευάστηκε ένα πτηνοπαρατηρητήριο. Στην υπόλοιπη περίμετρο της λίμνης τοποθετήθηκε μεταλλική περίφραξη (τύπου deer fence). Μέχρι τώρα ο υγρότοπος υπέφερε από ενόχληση λόγω έντονης ανθρώπινης παρουσίας, είτε από κόσμο που έπαιρνε βόλτα τα σκυλιά του στη λίμνη, είτε από τροχοφόρα οχήματα εντός της λίμνης. Έτσι, η περίφραξη περιμετρικά ήταν απαραίτητη για την επαρκή προστασία της λίμνης και τη μείωση της όχλησης στα σημαντικά φωλεάζοντα είδη, τα οποία είναι ιδιαίτερα τρωτά σε τέτοιου είδους όχληση εντός των περιοχών που φωλιάζουν.

 

Οι επισκέπτες της λίμνης θα μπορούν πλέον να απολαύσουν το βιότοπο και να δουν την άγρια ζωή από το πτηνοπαρατηρητήριο, ύψους περίπου τριών μέτρων που μόλις κατασκευάστηκε στην περιοχή. Πολύ σύντομα, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες εντός του πτηνοπαρατηρητηρίου που θα ενημερώνουν σχετικά με τα πουλιά που μπορούν να παρατηρηθούν στη λίμνη τις διάφορες εποχές του χρόνου. Στις αρχές του 2014 θα κατασκευαστεί και ένα περίπτερο ενημέρωσης για τους επισκέπτες.

    

Εντός του Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν επίσης τα έργα υδρολογικής διαχείρισης της λίμνης. Αυτά τα έργα συμπεριλάμβαναν τη δημιουργία νησίδων φωλεοποίησης που θα περιβάλλονται από νερό, με σκοπό την προστασία των φωλιών από θηρευτές, τη δημιουργία εξόδου του νερού από τη λίμνη προς τη θάλασσα καθώς και την επιδιόρθωση του υφιστάμενου φράγματος και την τοποθέτηση περάσματος για τα χέλια της λίμνης. Τα έργα υδρολογικής διαχείρισης θα διασφαλίσουν επιθυμητά επίπεδα νερού κατά την κρίσιμη για τα πουλιά αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη), και θα ελέγξουν κυρίως το πώς διαχέεται το νερό στην ολότητα της λίμνης.

  

Τέλος, τους τελευταίους μήνες οργανώθηκαν αρκετές δράσεις ανάδειξης της λίμνης. Αυτές συμπεριλάμβαναν την ολοκλήρωση ενός δεκαπεντάλεπτου ντοκιμαντέρ για τη λίμνη Ορόκλινης, τη διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης «Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις τέσσερις εποχές» και την έκδοση φωτογραφικού λευκώματος καθώς και την πραγματοποίηση ημερίδας ενημέρωσης του κοινού για το έργο στις 27 Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση όλων αυτών των δράσεων αυτά τα δύο χρόνια η λίμνη Ορόκλινης έχει ήδη αρχίσει να μετατρέπεται σε έναν ασφαλή βιότοπο για τα πουλιά και σε μια φυσική περιοχή έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες. Το έτος 2014 είναι πολλά υποσχόμενο, καθώς αποτελεί τον τελευταίο χρόνο του έργου LIFE Oroklini που σημαίνει ότι πολλές ακόμα δράσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

< Τελευταία Νέα