Τα έργα υδρολογικής διαχείρισης συνεχίζουν στη λίμνη Ορόκλινης - Νοέμβριος '13

Τα έργα υδρολογικής διαχείρισης συνεχίζουν να υλοποιούνται στη λίμνη Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini. Τα έργα αυτά έχουν στόχο τη δημιουργία ασφαλών θέσεων φωλεοποίησης για τα σημαντικά είδη που φωλιάζουν στον υγρότοπο, με τη δημιουργία νησίδων φωλεοποίησης  και μέσω της διασφάλισης επιθυμητών επιπέδων νερού κατά την κρίσιμη για τα πουλιά αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη). 

Η βαριά βροχόπτωση της Κυριακής, 17 Νοεμβρίου, επιβράδυνε τις εργασίες καθώς τώρα τα μηχανήματα δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, όμως  τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2013, με μικρή δηλαδή, καθυστέρηση.

Τα έργα υδρολογικής διαχείρισης αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου LIFE Oroklini για την προστασία και διατήρηση της λίμνης Ορόκλινης, καθώς έχουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τη λίμνη. 

Οι εργασίες παρακολουθούνται στενά από τους αρμόδιους ώστε η ενόχληση στον βιότοπο να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατόν. 

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τις εργασίες στη λίμνη και να είστε ενημερωμένοι για την εξέλιξή τους κάντε κλικ εδώ.

< Τελευταία Νέα