Το Εκπαιδευτικό πακέτο για τη λίμνη Ορόκλινης είναι τώρα διαθέσιμο

Το εργαστήρι θα διοργανωθεί την Παρασεκυή 11 Απριλίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, μεταξύ 15:00 - 19:00 και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης.

Στόχος του εργαστηριού θα είναι η παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας που έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του για τη βιοποικιλότητα,

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Εκπαιδευτικό υλικό για τη λίμνη της Ορόκλινης» απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού σχολείου (6 – 12 ετών) και επιδιώκει την ενημέρωσή τους σχετικά με τη σημασία της λίμνης της Ορόκλινης, όπως επίσης και την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή τους σε θέματα διατήρησης και προστασίας της. Το περιεχόμενο του πακέτου (παραμύθι, παιχνίδια και παιδαγωγικές προτάσεις) δημιουργήθηκε με γνώμονα την αξιοποίησή του στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, μέσα από τη διασύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη το οποίο εφαρμόζεται επίσημα στη Δημοτική Εκπαίδευση, όσο και στη μη-τυπική εκπαίδευση, ως εργαλείο εφαρμογής σε μη-τυπικά περιβάλλοντα, με ειδικό πεδίο εφαρμογής τη λίμνη της Ορόκλινης.

Το υλικό επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στα πλαίσια της ολιστικής διερεύνησης της λίμνης της Ορόκλινης, για αυτό και παράλληλα με τις οικολογικές παραμέτρους της λίμνης, συνεξετάζονται οι κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές πτυχές που συνδέονται με αυτήν.

Το εκαπιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε αυτήν την ιστοσελίδα, στα 'Παραδοτέα' του έργου εδώ (θα το βρείτε προς το κάτω μέρος της σελίδας).

 

< Επόμενες Δραστηριότητες