Πραγματοποίηση διαχειριστικών έργων στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini - Σεπτέμβριος 2013

Κάποιες από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου LIFE Oroklini για την προστασία και διατήρηση του υγρότοπου της Ορόκλινης πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα. Η λίμνη τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε -ανάμεσα σε άλλες απειλές- όχληση στα φωλεάζοντα είδη από την είσοδο τροχοφόρων οχημάτων και ανθρώπων μέσα στη λίμνη, καθώς και έλλειψη υδρολογικής διαχείρισης. Τα διαχειριστικά έργα που θα ξεκινήσουν σύντομα στη λίμνη και που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Νοέμβρη (2013) θα αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές.

Συγκεκριμένα, εντός των επόμενων εβδομάδων η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του έργου LIFE και η αρμόδια αρχή για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας της λίμνης, θα ξεκινήσει εργασίες περίφραξης της λίμνης με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία και μείωση της όχλησης στην άγρια ζωή της λίμνης. Η περίφραξη ύψους 1,20μ θα γίνει περιμετρικά της λίμνης και θα περιλαμβάνει κρατικά τεμάχια μόνο.

Επίσης εντός του μήνα Οκτωβρίου ο Πτηνολογικός, που είναι εταίρος με συντονιστικό ρόλο στο έργο LIFE, θα ξεκινήσει εργασίες για τον έλεγχο της στάθμης του νερού στη λίμνη. Τα έργα διαχείρισης νερού θα διασφαλίσουν επιθυμητά επίπεδα νερού κατά την κρίσιμη για τα πουλιά αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη). Τα έργα αυτά απλώς θα ελέγξουν κυρίως το πώς διαχέεται το νερό στην ολότητα της λίμνης και δεν έχουν στόχο να αυξήσουν τη στάθμη. Επίσης θα προστεθούν μερικά νησάκια που να μένουν ξερά ολόχρονα και θα ευνοήσουν το φώλιασμα κάποιων σημαντικών ειδών.

Για τα έργα θα χρειαστεί η παρουσία κάποιων βαρέων οχημάτων μέσα στη λίμνη και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος θα παρακολουθούν στενά τις εργασίες ώστε η ενόχληση στον βιότοπο να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατόν.

< Τελευταία Νέα