Ειδικός από την RSPB σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης υγροτόπων για τα πουλιά επισκέπτεται ξανά τη λίμνη Ορόκλινης - Μάιος '13

Για τον καθορισμό των έργων διαχείρισης νερού που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI αυτό το Μάιο επισκέφθηκε τη λίμνη Ορόκλινης ειδικός σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων από την RSPB (BirdLife Ηνωμένου Βασιλείου). Η  RSPB έχει εκτενή πείρα στη διαχείριση υγροτόπων και  περιοχών γενικότερα για την προστασία των πουλιών, αλλά και στη διαμόρφωσή τους σε περιοχές που μπορεί να  επισκέπτεται το κοινό για να απολαμβάνει τη φύση. Ενδεικτικά, η RSPB διαχειρίζεται περισσότερα από 140 000 εκτάρια γης, και τους μισούς καλαμιώνες του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη του ειδικού από τον Ιούλιο 2012.

Οι επισκέψεις αυτές και η συνεργασία με τους εταίρους του έργου θα βοηθήσουν σημαντικά στο να αποφασισθεί ποιά έργα θα πραγματοποιηθούν για τη διαχείριση του νερού της λίμνης για την προστασία συγκεκριμένων σημαντικών ειδών που φωλιάζουν ή που έχουν  φωλιάσει στη λίμνη Ορόκλινης. Σήμερα δεν υπάρχει έλεγχος της στάθμης της λίμνης με αποτέλεσμα η στάθμη να εξαρτάται  από την ετήσια βροχόπτωση. Έτσι τα περισσότερα καλοκαίρια το μεγαλύτερο τμήμα της λίμνης αποξηραίνεται εντελώς, ενώ το χειμώνα μετά από υψηλές βροχοπτώσεις η στάθμη του νερού της λίμνης ανεβαίνει πολύ καθώς δεν υπάρχει επαρκής διέξοδος του νερο προς τη θάλασσα. Αυτά τα ακραία επίπεδα νερού της λίμνης καθώς και οι απότομες αλλαγές στη στάθμη επηρεάζουν ιδιαίτερα τα παρυδάτια πουλιά που φωλιάζουν στη λίμνη, όπως η Πελλοκατερίνα και ο Καλαμαννάς, αφού υπάρχει ο κίνδυνος είτε να πλημμυρίσουν οι φωλιές τους με μια ανοιξιάτικη μπόρα είτε τα μικρά που εκκολάπτονται νωρίς το καλοκαίρι να μη βρίσκουν τροφή στην αποξηραμένη λίμνη.

Έτσι στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI, το φθινόπωρο του 2013 θα πραγματοποιηθούν κάποια έργα διαχείρισης του νερού της λίμνης όπως διάνοιξη των υφιστάμενων καναλιών προς τη θάλασσα και επιδιόρθωση του υφιστάμενου φράγματος της λίμνης, αλλά και άλλα έργα που θα βοηθήσουν το φώλιασμα πουλιών όπως κατασκευή νησίδων μέσα στη λίμνη και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων καναλιών της λίμνης. Αυτά τα έργα αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου καθώς αναμένουμε ότι θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τα πουλιά που φωλιάζουν εκεί.

< Τελευταία Νέα