Το έργο LIFE Oρόκλινη ταξίδεψε στην Κρήτη - Μάιος '13

Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου, συμμετείχαν στελέχη κρατικών υπηρεσιών, επιστημονικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών. Στόχος της συνάντησης εργασίας με τίτλο «Δυνατότητες, περιορισμοί και προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του υγρότοπου Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής» ήταν να τεθεί μια ενιαία βάση για τα μελλοντικά βήματα διαχείρισης του συγκεκριμένου υγρότοπου.  Η παρουσίαση του έργου LIFE Ορόκλινη στη συνάντηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού έδειξε ότι τέτοιες προσπάθειες είναι εφικτές με την συνεργασία των κατάλληλων φορέων και έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

< Τελευταία Νέα