Το Ενημερωτικό φυλλάδιο και αυτοκόλλητο για το έργο είναι έτοιμα - Μάρτιος '13

Για την ανάδειξη της σημασίας της λίμνης Ορόκλινης και του έργου LIFE για την προστασία της ετοιμάστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο και αυτοκόλλητο για το κοινό. Το ενημερωτικό υλικό που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον υγρότοπο Ορόκλινης.

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και αγγλικά και περιλαμβάνει πληροφορίες για τη λίμνη Ορόκλινης, τη σημασία της για τη βιοποικιλότητα καθώς και για τους στόχους και δράσεις του έργου LIFE OROKLINI. Το φυλλάδιο και το αυτοκόλλητο θα είναι διαθέσιμα στο κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ενώ μελλοντικά θα διατίθενται και στο περίπτερο ενημέρωσης που θα κατασκευαστεί και πάλι στα πλαίσια του έργου στη λίμνη Ορόκλινης.

           

Ενημερωτικό φυλλάδιο                                                Αυτοκόλλητο (σε δύο μεγέθη: 10x10cm και 7x7cm)

< Τελευταία Νέα