Η πρώτη δράση διατήρησης του έργου ολοκληρώθηκε – Ιανουάριος 2013

Η αποκατάσταση του συγκεκριμένου τεμαχίου περιλάμβανε την απομάκρυνση μπετόν και υλικών ασφάλτου που είχαν χρησιμοποιηθεί για να μπαζωθεί η περιοχή. Η δράση αυτή είναι από τις πιο σημαντικές του έργου LIFE OROKLINI ενώ η αποκατάσταση της περιοχής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου του έργου για επαναφορά του υδροβιότοπου της Ορόκλινης σε κατάσταση οικολογικής ισορροπίας, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η βιωσιμότητα των ειδών και των οικοτόπων καθορισμού. 

Στα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου LIFE Ορόκλινη θα ληφθούν κι άλλα μέτρα για τη μείωση της όχλησης στην περιοχή, όπως περίφραξη της κυβερνητικής γης της λίμνης, φύτευση δέντρων περιμετρικά της λίμνης (ήδη κάποια σημεία έχουν φυτευτεί) αλλά και ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης.

< Τελευταία Νέα