Ξεκινά η αφαίρεση των ακακιών από τη λίμνη Ορόκλινης - Νοέμβριος '12

Στα πλαίσια του έργου LIFE ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης’ ξεκίνησαν αυτό το μήνα εργασίες αφαίρεσης των ακακιών από την περιοχή της λίμνης Ορόκλινης. Υπεύθυνος εταίρος για την απομάκρυνση των ακακιών είναι το Τμήμα Δασών ενώ το έργο προβλέπει ώστε όλες οι ακακίες να έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή μέχρι το τέλος του 2013. Οι ακακίες είναι ιδιαίτερα εξαπλωμένες στην  νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης.

Τα ξενικά εισβλητικά είδη και ιδιαίτερα οι ακακίες αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου καθώς ανταγωνίζονται την τοπική βλάστηση και εξαπλώνονται γρήγορα. Οι ακακίες είναι ιδιαίτερα επεκτατικό και καλά προσαρμοσμένο σε ξηρικές συνθήκες είδος με αποτέλεσμα να ΄πνίγουν’ την τοπική βλάστηση καταστρέφοντας έτσι την τοπική βιοποικιλότητα. Η αφαίρεση των ακακιών από τη λίμνη Ορόκλινης θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της τοπικής βλάστησης και συνεπώς θα επωφεληθεί και η υπόλοιπη άγρια ζωή της λίμνης. Το 2013 το Τμήμα Δασών και πάλι στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI θα φυτέψει τοπικά είδη θάμνων τα οποία θα φροντίζει για 2 χρόνια για να τα βοηθήσει να εδραιωθούν στην περιοχή. Η φυσική βλάστηση της περιοχής είναι αλοφυτική, δηλαδή βλάστηση προσαρμοσμένη σε περιβάλλοντα με υψηλή αλατότητα και για την προστασία της η λίμνης Ορόκλινης καθορίστηκε Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και εντάχθηκε στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Για να αποφευχθεί η όχληση στα πουλιά της λίμνης, οι εργασίες απομάκρυνσης των ακακιών, όπως άλλωστε και όλες οι επεμβατικές δράσεις διαχείρισης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI, γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και συγκεκριμένες εποχές του χρόνου.

< Τελευταία Νέα