Ακόμα μια δράση ενημέρωσης έχει ξεκινήσει - Οκτώβριος '12

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, υπεύθυνο για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη λίμνη. Έτσι, οι κινηματογραφήσεις για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ διάρκειας δέκα λεπτών έχουν ξεκινήσει. Το ντοκιμαντέρ θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 2013 και θα προωθηθεί μέσω κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολείων αλλά και άλλων περιβαλλοντικών εκδηλώσεων.

< Τελευταία Νέα