Η αναφορά από το εργαστήρι για τον καθορισμό των Τιμών Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης (FRVs) είναι τώρα διαθέσιμη - Σεπτέμβριος '12

Στόχος του εργαστηριού ήταν η εξέταση διάφορων μεθοδολογιών που θα συμβάλουν στον καθορισμού ενός ξεκάθαρου στόχου με την έννοια των ευνοϊκών τιμών διατήρησης έτσι ώστε να επιτευχθεί το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης της λίμνης Ορόκλινης. Για περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήρι πατήστε εδώ.

< Τελευταία Νέα