Ένα καινούριο αυτοκίνητο για το έργο LIFE ΟΡΟΚΛΙΝΗ - Αύγουστος '12

Τον περασμένο μήνα ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου παρέλαβε ένα καινούριο 4Χ4 αυτοκίνητο Skoda Yeti, στα πλαίσια του έργου LIFE ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης’. Ο Πτηνολογικός έχει συντονιστικό ρόλο στο έργο αυτό και το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείται κυρίως για να καλύπτει τις ανάγκες του έργου, όπως επισκέψεις στη λίμνη και συναντήσεις για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου. Η επιλογή του αυτοκινήτου αυτού βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που έχει το συγκεκριμένο μοντέλο σε σύγκριση με άλλα μοντέλα της κατηγορίας του (4X4 SUV). Η αγορά του αυτοκινήτου έγινε με τη συγχρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και του κου Α.Π. Λεβέντη. Με την ολοκλήρωση του έργου LIFE Ορόκλινη το 2014, το αυτοκίνητο θα παραμείνει στον οργανισμό για χρήση του σε άλλες εργασίες πεδίου. Στα πλαίσια του έργου θα αγορασθεί ακόμα ένα αυτοκίνητο για χρήση από τον επικεφαλή εταίρο του έργου, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

< Τελευταία Νέα