Ειδικός της RSPB για τη διαχείριση νερού επισκέφθηκε τη Λίμνη Ορόκλινης - Ιούλιος '12

Μια από τις δράσεις προστασίας και διατήρησης της λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE Ορόκλινη είναι η σωστή διαχείριση του νερού της λίμνης κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα δύο είδη καθορισμού της λίμνης, την Πελλοκατερίνα και τον Καλαμοκανά. Μέσω αυτής της δράσης θα διασφαλισθεί η επαρκής παροχή νερού στη λίμνη για τα δύο αυτά σημαντικά είδη της λίμνης Ορόκλινης, θα επιτευχθεί Ευνοϊκό Καθεστώς Διατήρησης στη λίμνη ενώ ταυτόχρονα, μέσω της διαχείρισης του νερού, το οικοσύστημα της λίμνης θα μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε συνθήκες ξηρασίας και σε άλλες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

Για τους σκοπούς αυτής της δράσης, τη λίμνη Ορόκλινης επισκέφθηκε ο ειδικός διαχείρισης υδροβιοτόπων και Ανώτερος Οικολόγος της RSPB (εταίρος του Πτηνολογικού στη  Μ. Βρετανία) Matt Self, μαζί με τη Συντονίστρια του έργου και άλλο προσωπικό του Πτηνολογικού. Κατά τη διήμερη επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιουλίου (2012) ο ειδικός εξέτασε τον τρόπο που λειτουργεί η λίμνη και διάφορα χαρακτηριστικά της (λεκάνη απορροής, κανάλια εισροής και εκροής, χαντάκια, φράγμα, βλάστηση, κ.ά.) και πρότεινε τρόπους διαχείρισης του νερού και μέτρα για έλεγχο της ροής και του όγκου του νερού της λίμνης ώστε η λίμνη να μην αποξηραίνεται εντελώς. Ο ειδικός θα επισκεφθεί ξανά τη λίμνη Ορόκλινης μέσα στο 2013 για να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων. Τα έργα διαχείρισης του νερού της λίμνης θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούλιο 2013 ενώ στα πλαίσια του έργου LIFE Ορόκλινη θα εκπονηθεί και ένα Πρωτόκολλο Διαχείρισης Νερού για τη λίμνη.

< Τελευταία Νέα