Η πρώτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου LIFE Ορόκλινη - Μάρτιος '12

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου LIFE Ορόκλινη πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση στις 27 Μαρτίου 2012 στα κεντρικά γραφεία του Ταμείου Θήρας, για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου και να συντονίσουν τις επόμενες δράσεις.

Η Επιτροπή αποτελείται από προσωπικό των πέντε εταίρων του έργου (Ταμείο Θήρας, Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών και Κοινότητα Ορόκλινης), καθώς και προσωπικό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Η συμμετοχή του ΤΑΥ, που είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του νερού και την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα στην Κύπρο, θα συντελέσει στην καλή συνεργασία με το εν λόγω τμήμα. Η συνεργασία εξασφαλίζει επίσης ότι το τμήμα θα είναι πλήρως ενημερωμένογια τους στόχους του έργου  και για το πώς μπορεί να υποστηρίξει το έργο μέσω της τεχνογνωσίας του σε θέματα που αφορούν την υδρολογία της λίμνης Ορόκλινης και τη διαχείριση του νερού της. 

Όπως προνοεί το έργο, η Συντονιστική Επιτροπή θα συναντιέται 2 φορές το χρόνο.  Κύρια λειτουργία της Επιτροπής είναι να αξιολογεί την πρόοδο του έργου και την πραγματοποίηση των δράσεων αλλά και να επιτύχει την καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων.

Κατά την πρώτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου, τα μέλη ενέκριναν τους «Όρους Εντολής της Επιτροπής», ενημέρωσαν τους εταίρους για την πρόοδο των δράσεων και συζήτησαν τις επόμενες δράσεις και δραστηριότητες του έργου. Ένα θετικό βήμα για την ομαλή πραγματοποίηση του έργου είναι η ανακοίνωση της λήξης της λειτουργίας του παζαριού που λειτουργούσε παράνομα στη λίμνη από το 2007και η  απομάκρυνσή του. Τα νέα της απομάκρυνσης του παζαριού από τη λίμνη Ορόκλινης ανακοινώθηκαν κατά τη συνάντηση από τον Διευθυντή του έργου (Ταμείο Θήρας-επικεφαλής εταίρος).

< Τελευταία Νέα