Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Το Έργο: Αποκατάσταση και Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας λίμνη Ορόκλινης στη Λάρνακα, Κύπρο

Επαναφέροντας τη βιοποικιλότητα ενός σημαντικού υδροβιότοπου

Το πρωτοποριακό αυτό έργο που υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον, LIFE+ είχε στόχο την αποκατάσταση και διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης. Η λίμνη της Ορόκλινης είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός υγρότοπος καθώς έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά, και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους. Οι εταίροι του τριετούς έργου LIFE που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012, είναι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ως επικεφαλής εταίρος, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου ως συντονιστής, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.

Το έργο LIFE Ορόκλινη, περιλάμβανε δράσεις διατήρησης και ενημέρωσης του κοινού που αντιμετώπισαν τους διάφορους παράγοντες που απειλούσαν τη λίμνη. Οι δράσεις διατήρησης περιλάμβαναν την περίφραξη της λίμνης ώστε να σταματήσει η όχληση που προκαλείται από την είσοδο  οχημάτων διαφόρων τύπων στη λίμνη όταν πέφτει η στάθμη του νερού, την απομάκρυνση ξενικών εισβλητικών ειδών (όπως ακακίες), τη φύτευση γηγενών  ειδών θάμνων και δέντρων, τη διαχείριση του νερού και αποκατάσταση της περιοχής όπου λειτουργούσε το παράνομο παζαράκι.

Το φυσικό περιβάλλον δεν ήταν το μόνο που επωφελήθηκε από το έργο καθώς άλλες δράσεις επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και εμπλοκή του κοινού για τη σημασία και προστασία της λίμνης. Στα πλαίσια του έργου τοποθετήθηκαν πινακίδες ενημέρωσης γύρω από τη λίμνη, κατασκευάστηε περίπτερο ενημέρωσης και πτηνοπαρατηρητήριο για να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το βιότοπο, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός φωτογραφίας για τη δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος, δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό για τα σχολεία και το ευρύτερο κοινό και πραγματοποιήθηκε ημέρα εθελοντικού καθαρισμού της λίμνης. Έτσι, το έργο συνέβαλε ταυτόχρονα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών τόσο της κοινότητας όσο και της ευρύτερης περιοχής. Με την υλοποίηση του έργου LIFE Oroklini η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί πλέον πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα.

Η λίμνη της Ορόκλινης ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και είναι εξαιρετικά σημαντική για δύο είδη πουλιών τα οποία φωλιάζουν εκεί, τον Καλαμοκαννά Himantopus Himantopus (η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί τη καλύτερη περιοχή φωλιάσματος παγκυπρίως για το είδος) και την Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus. Άλλωστε είναι για αυτά τα δύο είδη που η λίμνη καθορίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (ΖΕΠ). Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος φιλοξενεί σχεδόν το μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό της Πελλοκατερίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η λίμνη της Ορόκλινης αποτελεί μια από τις πέντε  καλύτερες περιοχές της Κύπρου για την αναπαραγωγή του είδους. Συνολικά, στη λίμνη έχουν παρατηρηθεί περίπου 190 διαφορετικά είδη πουλιών. Επίσης, η λίμνη έχει καθοριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), για την προστασία της αλοφυτικής βλάστησής της.

Τα οφέλη από το έργο LIFE Ορόκλινη ήταν πολλαπλά αφού το έργο αναβάθμισε ένα σημαντικό υγρότοπο, κάτι που μπορεί να αποτελέσει ένα είδος μοντέλου για μελλοντικά έργα. Επίσης, συνέβαλε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού της περιοχής και στην ανάδειξή της ως τόπου περιβαλλοντικής ενημέρωσης των μαθητών, συνέβαλε σημαντικά στη διαχείριση και έλεγχο της στάθμης του νερού στη λίμνη και άλλα. Η εμπλοκή των πέντε συγκεκριμένων εταίρων που προνοούσε το ίδιο το έργο, συντέλεσε στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου LIFE για την αποκατάσταση και διαχείριση της λίμνης της Ορόκλινης αλλά και στην υποστήριξη του έργου από την τοπική κοινότητα.

Read more details